search 2013 adfgs

dokaduka.com to platforma internetowa skupiająca projektantów, designerów i artystów z całej Polski. Opłaty za zamówienie można dokonać za pomocą karty kredytowej, przelewem internetowym oraz przez PayPal. 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postanowienia ogóle

 

Właścicielem i administratorem portalu www.dokaduka.com jest firma Cube – Marcin Ciża , której siedziba znajduje się przy ulicy Chodkiewicza 52 w Bydgoszczy, kod pocztowy: 85-667, NIP: 554  208 92 23, REGON 092485715.

Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.dokaduka.com i warunki świadczenia w serwisie drogą elektroniczną usług polegających na: obsłudze transakcji kupna i sprzedaży produktów z działów: hand made, meble, grafika, lifestyle i wnętrze, zawieranych pomiędzy użytkownikami serwisu.

Każdy odwiedzający serwis internetowy www.dokaduka.com, z momentem korzystania z serwisu i udostępnianych w ramach serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wszelkie prawa do sewisu www.dokaduka.com należą do administratora, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio-video, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) od administratora lub od osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez administratora w serwisie.

Zarówno serwis, jako całość, jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku(t.j. Dz.U. Z 2006 roku nr 90 poz. 631Z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 roku ( Dz. U. Z 2001 roku nr 128 poz. 1402 z póżn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku(t.j. Dz.U. Z 2003 roku nr 153 poz. 1503 z późn. zm.); ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (t.j. Dz.U z 2003 roku nr 119, poz. 1117 z późn.zm.).

Każde, niezgodne z prawem, korzystanie z serwisu i poszczegółnych elementów jego zawartości, jest zabronione i może być sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz: kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez wyraźny przepis prawa.

W serwisie www.dokaduka.com mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłanie do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębych regulaminach tego podmiotu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkownika.

 

Warunki dokonywania zakupu

 

dokaduka.com pośredniczy w sprzedaży produktów za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem www.dokaduka.com Produkty zakupione za pośrednictwem dokaduka.com kupowane są bezpośrednio od producenta. Producent odpowiada za wysłanie towaru do klienta oraz ewentualne reklamacje lub zwroty.

Użytkownikami serwisu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zdolne do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu. Osoby, które ukończyły 13 lat,  a nie są jeszcze pełnoletnie mogą dokonywać zakupów w serwisie w zakresie jakim dopuszczają to przepisy prawa.

Aby móc dokonywać zakupów w serwisie www.dokaduka.com należy się zarejestrować. Rejestracji można dokonać przez serwis, bądź przez konto na Facebooku. Rejestracja oznacza założenie kupującemu konta kupującego, umożliwiającego logowanie się przy pomocy adresu e-mail i hasła. Założenie konta daje możliwość korzystania z bloga oraz forum.

W celu dokonania zakupów, kupujący powinien:

  1. dokonać wyboru produktu oraz jego koloru i rozmiaru lub innego parametru
  2. dodać wybrany towar do koszyka
  3. po dodaniu wszystkich produktów do koszyka wybrać sposób dostawy oraz zaakceptować cenę końcową zamówienia
  4. dokonać zapłaty za produkt poprzez wybrany kanał płatności

Kupujący będzie informowany e-mailem o dokonaniu zakupów oraz o wszystkich działaniach prowadzonych ze swojego konta (złożenie zamówienia, opłacenie zamówienia, przyjęcie do realizacji, realizacja zamóiwenia). Zmiany statusu zamówienia na złożone, opłacone, czy zamknięte dokonywane są automatycznie przez www.dokaduka.com

Żądanie wystawiena faktury lub rachunku kupujący powinien kierować na adres e-mail: dokaduka@dokaduka.com

Kupujący wypełniając formularz zakupu produktu wyraża jednocześnie zgodę na ujawnienie i przekazanie sprzedającemu produkt jego danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zakupu produktu.

Dane osobowe użytkowników serwisu będą przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 roku nr 144, poz. 1204, z późn.zm.).

 

Informacje dla sprzedającego 

 

Sprzedający jest zobowiązany do zachownia poufności i nie ujawniania osobom trzecim, bez zgody drugiej strony, danych osobowych kontrahenta i do korzystania z nich wyłącznie w celu realizacji transakcji sprzedaży produktu z poszanowaniem wszelkich wymogów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Administrator ma prawo odmówić potencjalnemu sprzedającemu, którego oferta będzie niezgodna z profilem serwisu.

Sprzedawca będzie informowany o wszelkich działaniach związanych z jego produktami drogą e-mailową ( sprzedaż, komentarz itp.)

Administrator odpowiedzialny jest za dodanie produktów sprzedającego na serwis dokaduka.com Sprzedający zobowiązany jest przesłać e-mailem fotografie produktów wraz z opisami i cenami produktu.

W opisie produktu sprzedający określa: rodzaj, wymiary, kolory, materiał/tworzywo, cenę brutto produktu, terminy wysyłki produktu, czas realizacji zamówienia,

Sprzedający zostanie powiadomiony przez administratora drogą e-mail o złożeniu i opłaceniu zamówienia na jego produkty. W momencie otrzymania tego typu informacji, sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia – dostarczenia zamówionych produktów kupującemu w sposób wybrany przez kupującego w czasie nie dłuższym, niż ten określony w informacjach o zamawianych produktach.

 

Oferta i realizacja zakupów

 

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu, bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie dokaduka.com są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

Reklamacje i gwarancje

 

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Za ewentualne zwroty, bądź reklamacje odpowiedzialny jest producent zakupionego towaru. dokaduka.com jest jedynie pośrednikiem pomiędzy klientem, a producentem i nie bierze odpowiedzialności za zwroty i reklamacje.

Jeżeli producent zakupionego towaru nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 

Zwroty

 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: info@dokaduka.com, które przekieruje sprawę do producenta towaru.

 

Postanowienia końcowe

 

dokaduka.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@dokaduka.com 

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane dokaduka.com. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub platformy PRZELEWY 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania serwisu należy kierować pod adres e-mail: info@dokaduka.com