search 2013 adfgs

Posts Tagged ‘Skatepark’

Landhausplatz, Innsbruck

Ostatnie kilka lat przyniosło gwałtowny wzrost popularności sportów ekstremalnych wśród młodych ludzi ( tj. deskorolka, bmx, rolki ), co bezpośrednio przełożyło się na naszą przestrzeń publiczną. W kontekście tych zmian nasuwa się kilka istotnych pytań. Dotyczą one głównie lokalizacji skateparków oraz ich integralności z tkanką miasta.

Władze Innsbrucka, miasta leżącego w Austrii, zadając sobie kilka fundamentalnych pytań, zredefiniowały pojęcie placu miejskiego. Zamiast ograniczać dostęp do przestrzeni niektórym grupom ludzi tak, jak to się dzieje w wielu miastach, postanowili znieść wszystkie bariery. Formę nowemu placu nadali architekci z biura LAAC. Kontrowersyjnym elementem projektu jest z pewnością niecodzienne podejście do zagospodarowania terenu wokół pomnika, upamiętniającego ofiary wojny. Architekci wyszli z założenia, że pomnik tym lepiej spełni swoją funkcję, im więcej ludzi będzie w jego najbliższym otoczeniu. Dzięki takiemu rozumieniu przestrzeni miasto otrzymało nową jakość, w której to, co historyczne przeplata się z tym, co nowoczesne. 

Źródło:    http://onskateboarding.wordpress.com/

               http://www.laac.eu/en/projects/landhausplatz-eduard-wallnoefer-platz